REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

article and aside

Stypendia dla najlepszych

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie stypendystów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku stypendium otrzymało 13 uczniów RCEZ: Hubert Bzdyra (kl. II TP5), Aleksander Ciskał (kl. IV TM), Łukasz Dudek (Kl. I TM), Weronika Garbacz (kl. III Ek), Szymon Gmyz (kl. IV TI), Karolina Kamela (kl. III TI), Kinga Machnio (kl. III Ek), Damian Omiotek (kl. IV TI), Konrad Ostrowski (kl. IV TM), Jeremiasz Osuch (kl. II TP5), Damian Ryczko (kl. II TI), Kamil Skobel (kl. I IP) oraz Amelia Socha (kl. I ER). Nagrodzeni uczniowie uzyskali w poprzednich latach szkolnych wysokie wyniki w nauce oraz byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów tematycznych.

Hubert Bzdyra z kl. II TP5 i Weronika Garbacz z kl. III EK za wysokie wyniki w nauce otrzymali również stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019 - 2021” jest kierowany do uczniów z Lubelszczyzny szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych lub zawodowych. Stypendyści otrzymują finansowe wsparcie które przeznaczą na własny rozwój przez 10 miesięcy roku szkolnego od września do czerwca. Pieniądze mogą być przeznaczone na cele związane z nauką i edukacją.

Aneta Golba

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Komunikat Dyrektora z dnia 26.02.2021 r.

Komunikat Dyrektora z dnia 26.02.2021 r.

Aktualizacja: 01 marca 2021 r. 08:10

Laureaci Konkursu Informatycznego z RCEZ.

Laureaci Konkursu Informatycznego z RCEZ.

Aktualizacja: 28 lutego 2021 r. 17:57

 Kolejne spotkania w ramach projektu Erasmus +.

Kolejne spotkania w ramach projektu Erasmus +.

Aktualizacja: 16 lutego 2021 r. 09:07

IV Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu.

IV Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu.

Aktualizacja: 28 lutego 2021 r. 17:57

Komunikat Dyrektora z dnia 12.02.2021 r.

Komunikat Dyrektora z dnia 12.02.2021 r.

Aktualizacja: 15 lutego 2021 r. 10:26

Walentynki już tuż, tuż...

Walentynki już tuż, tuż...

Aktualizacja: 09 lutego 2021 r. 17:39

Poczta walentynkowa w RCEZ.

Poczta walentynkowa w RCEZ.

Aktualizacja: 09 lutego 2021 r. 17:39

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop