REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2020".

article and aside

Bezpłatny Microsoft Office 365 dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą bez ograniczeń czasowych korzystać z darmowych usług Microsoft Office 365 A1 i Teams. W tym celu należy się zalogować na stronie https://www.office.com/?omkt=pl-pl. Dostęp do strony logowania jest możliwy również ze strony szkoły po wybraniu z menu Aktualności pozycji Microsoft 365. Indywidualne dane do logowania dla uczniów dostępne są w dzienniku elektronicznym po wybraniu Uczeń NOWOSĆ - Dostęp do Office 365. Są to: adres mailowy oraz hasło wykorzystywane podczas pierwszego logowania. Po zalogowaniu się należy zmienić hasło. Login składa się z pierwszej litery imienia, nazwiska i nazwy domeny np. jkowalski@rcezbilgoraj.lbl.pl. W przypadku, gdy w szkole występują co najmniej dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku, jedna z nich po nazwisku ma dodaną cyfrę np. jkowalski1@rcezbilgoraj.lbl.pl itp. Dostęp do programów Microsoft Office 365 odbywa się za pomocą przeglądarki np. Chrome lub Edge. W przypadku aplikacji Teams jej zainstalowanie na komputerze pozwoli na wydajniejszą pracę. Program instalacyjny aplikacji Teams w wersji klasycznej dostępny jest pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Po zainstalowaniu można przypiąć sobie skrót Teams do paska zadań lub ustawić uruchamianie Teams wraz z systemem. Informacje o pracy w Teams dostępne w sekcji Poradnik dla uczniów na stronie https://ewangelista.it/teams/. Są to zmontowane filmy, dostępne także w postaci dedykowanej playlisty pod adresem https://ewangelista.it/teams-uczen.

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

Pamiętamy.

Pamiętamy.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 20:33

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 20:33

Mistrzostwa RCEZ w biegach przełajowych.

Mistrzostwa RCEZ w biegach przełajowych.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 13:04

Egzamin maturalny 2021 - informacje dla Rodziców i Uczniów

Egzamin maturalny 2021 - informacje dla Rodziców i Uczniów

Aktualizacja: 15 września 2020 r. 09:08

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY.

Kiermasz podręczników – OFERTY SPRZEDAŻY.

Aktualizacja: 20 września 2020 r. 20:33

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Aktualizacja: 15 września 2020 r. 09:08

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA ista.ling
scrolltop