REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Sprzątanie Świata 2019 - nie śmiecimy, sprzątamy!!!

Dnia 27 września 2019 roku uczniowie klasy 1d wraz z opiekunami: p. Agnieszką Dubiel i P. Mariolą Sokołowską-Kaczor, wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Grupa sprzątała tereny leśne w okolicy Autodromu przemieszczając się wzdłuż rzeki Czarna Łada. Zbierane odpady segregowano do odpowiednich worków.

Udział w akcji miał na celu uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającej przyrody i konieczność jej ochrony a także integrację grupy. Na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie naszej młodzieży. Dziękujemy za udział w tej międzynarodowej akcji i ekologiczną postawę uczniów.

MS-K

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA
scrolltop