Lipdub w RCEz-cie


WYJAZD NA POKAZY Z FIZYKI

W dniach 25-27 września 2018 roku klasy 2Sb, 2Sa, 2Ek, 2TE, 2Tm, 3Sa, 3TE uczestniczyły w 59. Pokazach z Fizyki zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego; Instytut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W tym roku w programie pokazów były cztery półgodzinne części obejmujące działy: fizyka zabawek, błękitna planeta, fizyka latania, światło i oko

Wycieczka została zorganizowana przez Panią Monikę Popko, Panią Katarzynę Głowicką i Pana Piotra Pietruczyka. Opiekę nad młodzieżą sprawowali również: Pani Maria Lipianin, Pan Sławomir Łukaszczyk, Pani Urszula Mazur, Pan Tomasz Romańczuk, Pani Małgorzata Ohirko i Pani Barbara Gliwa.

Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki Wyjazd na pokazy z fizyki

Monika Popko

Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 02 października 2018 r. 19:05