REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Nowe możliwości dla przyszłych elektryków

W piątek, 5 lipca 2019 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego”, z firmą Model Opakowania Sp. z o.o. w Biłgoraju.

Dzięki zawartemu porozumieniu będą możliwe różne formy współpracy RCEZ i spółki Model. Wybór zależeć będzie od zapotrzebowania naszej szkoły oraz możliwości oddziałów spółki – patronat nad klasą kształcącą przyszłych programistów, praktyki i staże zawodowe dla uczniów, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Uczniowie naszej szkoły, zwłaszcza kształcący się w zawodzie technik programista, już w trakcie nauki będą mieć możliwość doskonalenia swoich praktycznych umiejętności zawodowych, a w przyszłości aplikowania do tego zakładu pracy.

AG

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA
scrolltop