REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Udział uczniów klas trzecich technikum w konferencji podsumowującej XIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”

Dnia 07 czerwca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji podsumowującej XIII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”.

Konferencja odbyła się gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Zaproszeni na konferencję goście, gratulowali laureatom i wyróżnionym uzyskanych wyników, życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. Jednocześnie podkreślali wpływ szkolnictwa zawodowego na rozwój regionu oraz pozytywne rezultaty współpracy szkół technicznych, wyższych uczelni, pracodawców i samorządów.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych, LSCDN.

Vouchery na egzaminy certyfikujące międzynarodowe umiejętności informatyczne ECDL dla zawodu technik informatyk uzyskali laureaci z naszej szkoły:

  • Jarosław Skwarek
  • Bartłomiej Kozak.

Vouchery na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe VCC uzyskali laureaci w zawodach:

  • technik ekonomista, A.36, „Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych S.C.”
    • Martyna Kryń
  • technik elektryk, E.8 , „Elektryk, j. angielski L.C.”
    • Marcel Stańko

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

J.K.

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
scrolltop