REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Zawodowcy na medal!

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny odnieśli sukces w konkursie sprawdzającym umiejętności zawodowe. 10 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zostało nagrodzonych w etapie regionalnym XIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”, który odbył się 10 maja 2019 roku.

Sukces odnieśli: w zawodzie technik mechatronik – Piotr Małyszek (I miejsce), Patryk Obszański (II miejsce), Hubert Mucha (III miejsce); w zawodzie technik elektryk – Marcel Stańko (I miejsce), Kamil Haczykowski (III miejsce); w zawodzie technik ekonomista – Martyna Kryń (II miejsce), w zawodzie technik informatyk – Jarosław Skwarek (II miejsce), Bartłomiej Kozak (III miejsce), w zawodzie technik elektronik – Stanisław Woźnica (wyróżnienie) oraz w zawodzie technik pojazdów samochodowych – Błażej Szymański.

Sukces uczniów jest również osiągnięciem nauczycieli, którzy przygotowywali ich do konkursu – Elżbiety Marczak-Bil (technik ekonomista), Marzeny Jargieło (technik informatyk), Henryka Kasprowicza (technik mechatronik), Tomasza Dziducha (technik pojazdów samochodowych), Artura Kłoska (technik elektronik) i Jana Kondrata (technik elektryk).

Adresatami konkursu byli uczniowie klas III technikum, przygotowujący się do egzaminu z kwalifikacji w danym zawodzie woj. lubelskiego. Główne cele konkursu to: utrwalenie procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach, pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje w zawodach, zaprezentowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie i kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów.

Do konkursu międzyszkolnego łącznie przystąpiło 237 uczniów klas technicznych z 25 szkół województwa lubelskiego. Organizatorem konkursu było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w auli Politechniki Lubelskiej.

JK

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
scrolltop