REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Pożegnanie tegorocznych maturzystów

Koniec kwietnia to tradycyjnie czas pożegnań uczniów ostatnich klas technikum, którzy kończą naukę w naszej szkole i przygotowują się do nadchodzących egzaminów maturalnych. W piątek, 26 kwietnia 2019 r. tegoroczni maturzyści po raz ostatni spotkali się ze swoimi wychowawcami i otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Najlepsi absolwenci zostali wyróżnieni przez dyrektora szkoły. 10 uczniów z klas maturalnych otrzymało stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W tym roku, Jan Koman – kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki wręczył stypendia następującym uczniom:

  • za osiągnięcia sportowe – Damianowi Kapuśniak z kl. IV Sa i Jarosławowi Nowak z kl. IV TE;
  • za wyniki w nauce – z klasy IV TI Jakubowi Klimczak i Danielowi Ogorzałek; z kl. IV TM – Aleksandrze Maksimek, Szymonowi Wasąg i Krzysztofowi Zając, z klasy IV Sb – Michałowi Marczak i Wojciechowi Tylus, z klasy IV Ek – Adamowi Witko.

AG

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
scrolltop